Tin cậy

Loopsie - Pixeloop Video Effect & Living Photos

d0ss
28.98MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 2.6.8 4 tuần trước

Mô tả của Loopsie - Pixeloop Video Effect & Living Photos

Loopsie is the best app that lets you shoot stunning living photos in montion on the go.
No tripod or professional tools needed. Just a bit of creativity and your photos will come to life with a stunning cinematography effect!

With Loopsie you can create original video motions effects that you can not create with Enlight Pixaloop or similar apps that uses images as source.

MAIN FEATURES

★ Stunning video effects in motion and stills
Our living effects make your videos unique and let your content stand out from the others. Welcome our new breathtaking video loops.

★ Integrated Video Camera
Loopsie has a powerful integrated video camera that let you shot your video in full HD resolution (beta)

★ Easy video editor
The video editing is straight simple. Everyone can create beautiful contents.

★ Stabilization Algorithm
Loopsie removes shaking hands effects on your videos.
 From unwanted motion to stills! Thanks to the top notch stabilization algorithm you can leave your tripod at home!

★ Full HD videos
No blurred or low definitions videos. Loopsie fully supports Full HD.

★ User friendly UI
You don’t need to be a geek or a post production or videomaking expert.
Taking a Loopsie is as easy as taking a selfie!

★ Loop effects
Choose if you want your video to have bounce or a repeat loop.

★ Share it easy
Social ready video output resolutions.

★ Aspect Ratios
You can choose between all the most common aspect ratios.

★ FAQ:
1) How does it work?
To obtain this video effect a part of the video is kept still, while another part plays in loop.

2) How can I select the moving and the still part?
With #loopsie you just have to drag your finger over the video.
There are two brush mode (motion / stills) that you can select.

3) How can I shot a good video setup?
#loopsie usually works in every setup, but there are some good common videos scenarios that you can exploit to create some beautiful videos.
Some of these videos scenarios are: waterfalls, water flows, fires, seas, moving backgrounds.

4) What are the differences between Enlight Pixaloop App and Loopsie App
While Pixaloop app creates living photos starting from still images, Loopsie starts from videos.

5) Are you affiliated/connected to Flixel Photos Inc. AKA Flixel? Are you the maker of Cinemagraph (TM) / Cinemagraphs?
No, Loopsie is in no way affiliated or connected with Flixel Inc. (TM) .
Cinemagraph (TM) is a trademark owned by Flixel Inc.

6) What can I do to prevent weird video effects?
The video stabilization algorithm, the autofocus, the high quality encoding and the new camera2 api should automatically prevent glitches and weird video effects. However it's important that you stay as still as possible while taking the video.
Loopsie là ứng dụng tốt nhất cho phép bạn chụp những bức ảnh tuyệt đẹp trong montion khi đang di chuyển.
Không có chân máy hoặc các công cụ chuyên nghiệp cần thiết. Chỉ cần một chút sáng tạo và những bức ảnh của bạn sẽ trở nên sống động với hiệu ứng điện ảnh tuyệt đẹp!

Với Loopsie, bạn có thể tạo hiệu ứng chuyển động video gốc mà bạn không thể tạo bằng Enlight Pixaloop hoặc các ứng dụng tương tự sử dụng hình ảnh làm nguồn.

 
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

★ Hiệu ứng video tuyệt đẹp trong chuyển động và ảnh tĩnh
Hiệu ứng sống của chúng tôi làm cho video của bạn trở nên độc đáo và để nội dung của bạn nổi bật so với các video khác. Chào mừng các vòng lặp video ngoạn mục mới của chúng tôi.

★ Camera tích hợp
Loopsie có một máy quay video tích hợp mạnh mẽ cho phép bạn quay video ở độ phân giải Full HD (beta)

★ Trình chỉnh sửa video dễ dàng
Việc chỉnh sửa video rất đơn giản. Mọi người đều có thể tạo ra nội dung đẹp.

★ Thuật toán ổn định
Loopsie xóa hiệu ứng rung tay trên video của bạn. Từ chuyển động không mong muốn sang ảnh tĩnh! Nhờ thuật toán ổn định đỉnh cao, bạn có thể để chân máy ở nhà!

★ video Full HD
Không có video định nghĩa mờ hoặc thấp. Loopsie hỗ trợ đầy đủ Full HD.

★ UI thân thiện với người dùng
Bạn không cần phải là một chuyên gia về sản xuất hoặc quay phim.
Chụp Loopsie cũng dễ như chụp ảnh tự sướng!

★ hiệu ứng vòng lặp
Chọn nếu bạn muốn video của bạn có độ nảy hoặc lặp lại.

★ Chia sẻ dễ dàng
 Nghị quyết đầu ra video xã hội sẵn sàng.

Tỷ lệ khung hình ★
Bạn có thể chọn giữa tất cả các tỷ lệ khung hình phổ biến nhất.

★ Câu hỏi thường gặp:
1) Nó hoạt động như thế nào?
Để có được hiệu ứng video này, một phần của video được giữ yên, trong khi một phần khác phát theo vòng lặp.

2) Làm thế nào tôi có thể chọn phần di chuyển và phần tĩnh?
Với #loopsie, bạn chỉ cần kéo ngón tay qua video.
Có hai chế độ cọ (chuyển động / tĩnh) mà bạn có thể chọn.

3) Làm cách nào tôi có thể quay một thiết lập video tốt?
#loopsie thường hoạt động trong mọi thiết lập, nhưng có một số tình huống video phổ biến tốt mà bạn có thể khai thác để tạo một số video đẹp.
Một số trong các kịch bản video này là: thác nước, dòng nước, đám cháy, biển, nền di chuyển.

4) Sự khác biệt giữa Ứng dụng Enlight Pixaloop và Ứng dụng Loopsie
Trong khi Ứng dụng Pixaloop tạo ảnh sống bắt đầu từ ảnh tĩnh, Loopsie bắt đầu từ video.

5) Bạn có liên kết / kết nối với Flixel Photos Inc. AKA Flixel không? Bạn có phải là nhà sản xuất Cinem Đoạn (TM) / Cinem Đoạn không?
Không, Loopsie hoàn toàn không liên kết hoặc kết nối với Flixel Inc. (TM).
Cinem Đoạn (TM) là nhãn hiệu thuộc sở hữu của Flixel Inc.

6) Tôi có thể làm gì để ngăn chặn các hiệu ứng video kỳ lạ?
Thuật toán ổn định video, tự động lấy nét, mã hóa chất lượng cao và api camera2 mới sẽ tự động ngăn ngừa sự cố và hiệu ứng video lạ. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn giữ yên nhất có thể trong khi quay video.

Loopsie is the best app that lets you shoot stunning living photos in montion on the go.
No tripod or professional tools needed. Just a bit of creativity and your photos will come to life with a stunning cinematography effect!

With Loopsie you can create original video motions effects that you can not create with Enlight Pixaloop or similar apps that uses images as source.

MAIN FEATURES

★ Stunning video effects in motion and stills
Our living effects make your videos unique and let your content stand out from the others. Welcome our new breathtaking video loops.

★ Integrated Video Camera
Loopsie has a powerful integrated video camera that let you shot your video in full HD resolution (beta)

★ Easy video editor
The video editing is straight simple. Everyone can create beautiful contents.

★ Stabilization Algorithm
Loopsie removes shaking hands effects on your videos.
 From unwanted motion to stills! Thanks to the top notch stabilization algorithm you can leave your tripod at home!

★ Full HD videos
No blurred or low definitions videos. Loopsie fully supports Full HD.

★ User friendly UI
You don’t need to be a geek or a post production or videomaking expert.
Taking a Loopsie is as easy as taking a selfie!

★ Loop effects
Choose if you want your video to have bounce or a repeat loop.

★ Share it easy
Social ready video output resolutions.

★ Aspect Ratios
You can choose between all the most common aspect ratios.

★ FAQ:
1) How does it work?
To obtain this video effect a part of the video is kept still, while another part plays in loop.

2) How can I select the moving and the still part?
With #loopsie you just have to drag your finger over the video.
There are two brush mode (motion / stills) that you can select.

3) How can I shot a good video setup?
#loopsie usually works in every setup, but there are some good common videos scenarios that you can exploit to create some beautiful videos.
Some of these videos scenarios are: waterfalls, water flows, fires, seas, moving backgrounds.

4) What are the differences between Enlight Pixaloop App and Loopsie App
While Pixaloop app creates living photos starting from still images, Loopsie starts from videos.

5) Are you affiliated/connected to Flixel Photos Inc. AKA Flixel? Are you the maker of Cinemagraph (TM) / Cinemagraphs?
No, Loopsie is in no way affiliated or connected with Flixel Inc. (TM) .
Cinemagraph (TM) is a trademark owned by Flixel Inc.

6) What can I do to prevent weird video effects?
The video stabilization algorithm, the autofocus, the high quality encoding and the new camera2 api should automatically prevent glitches and weird video effects. However it's important that you stay as still as possible while taking the video.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Loopsie - Pixeloop Video Effect & Living Photos

5
6
5
6
4
0
3
0
2
0
1
0

Đánh giá Loopsie - Pixeloop Video Effect & Living Photos

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Loopsie - Pixeloop Video Effect & Living Photos, hãy là người đầu tiên!

Cờ Loopsie - Pixeloop Video Effect & Living Photos

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng d0ss
Cửa hàng d0ss 32.46k 6.39M

Thông tin APK về Loopsie - Pixeloop Video Effect & Living Photos

Phiên bản APK 2.6.8
Khả năng tương thích Android 6.0+ (Marshmallow)
Lập trình viên GameLounge


Tải về Loopsie - Pixeloop Video Effect & Living Photos APK
Tải về